Aba Város Városgondnoksága2017.02.24


Január elsejétől városgondnokság működik a településen. Az egységes szervezettől költségmegtakarítást remélnek.

A hosszas előkészületi munkát és szükségletfelmérést követően 2017. január 1-jétől Aba Város Városgondnoksága megkezdte működését. Az intézmény keretein belül három fő szervezeti egység került összefogásra, mint intézményüzemeltetési egység, étkeztetési egység, közfoglalkoztatási egység.

Az intézményüzemeltetési egység ellátja a gépjármű üzemeltetési, szállítási, mosodai, takarítási feladatokat, büfék üzemeltetésének indítását, összefogja a térítési díjak kezelését. Ellátja az önkormányzati intézmények egy részénél a tűzvédelmi, munkavédelmi és egészségügyi előírások szerinti üzemeltetését, karbantartását, vagyonvédelmét, állagmegóvását, működtetését. Segíti az intézmények működéséhez szükséges eszközök, anyagok, áruk, szolgáltatások megrendelését, átadás-átvételét, raktározását, készletek pótlását, valamint ellátja az intézmények alapító okiratában foglalt feladatellátáshoz szükséges technikai berendezések, eszközök működtetését, karbantartását.

Az étkeztetési egység ellátja a köznevelési intézményekben, az idősek otthonában és az alapellátásban a gyermekek és idősek közétkeztetését, a munkahelyi és vendég étkezést, a szünidei étkeztetés biztosítását, igény szerint speciális étrendet biztosít az igénylőknek, vállalja a rendezvények szervezését, lebonyolítását, valamint egy kézbe helyezi a szakmai munka koordinálását.

A közfoglalkoztatási egység ellátja a településüzemeltetési feladatokat, az önkormányzat tulajdonában álló utak, járdák karbantartását, a zöldterület-kezelést, parkgondozást, továbbá a városi csapadékvíz-elvezető rendszerek, nyílt árkok üzemeltetését, valamint irányítja a közfoglalkoztatási egység munkáját.
 Aba, 2017